Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk- og miljøutval
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Sandetun sjukeheim
Sandetun sjukeheim
15.04.2010
Demensomsorgens ABC. Oppstart av studiesirklar om demens - sjukdom på Sandetun sjukeheim.
Våren er ei fin tid å starte opp med oppfrisking av kunnskap på. 16. og 18. mars 2010 vart det difor avvikla oppstart - seminar med hjelp frå Åse sjukehus i Demensomsorgens ABC. Det er Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse som har utarbeidd studiehefter om demenssjukdom og demensomsorg. Studiematerialet er meint som ei intern tverrfagleg opplæring i sjølvstyrte studiegrupper. På sjukeheimen har vi etablert 4 grupper som i løpet av eitt år skal studere seg gjennom 11 hefter med ny kunnskap om demenssjukdom. Målet er at personalet skal få ro til refleksjon og drøfting av innholdet i studiepermen, for på denne måten å yte betre omsorg og auke trivselen i arbeidet.
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post
Kontortid
Kontoret på Sandetun er ope måndag, tysdag, torsdag og fredag, tlf 70026740.
Telefon
På kontoret nede: 70026740
På avdeling; 70026605 og 70026606
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
SØKNADSSKJEMA FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER
Betalingssatsar i pleie og omsorg 2016
Helse- og omsorgstenestelova

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen