Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Sandetun sjukeheim
Sandetun sjukeheim
15.04.2010
Demensomsorgens ABC. Oppstart av studiesirklar om demens - sjukdom på Sandetun sjukeheim.
test
Våren er ei fin tid å starte opp med oppfrisking av kunnskap på. 16. og 18. mars 2010 vart det difor avvikla oppstart - seminar med hjelp frå Åse sjukehus i Demensomsorgens ABC. Det er Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse som har utarbeidd studiehefter om demenssjukdom og demensomsorg. Studiematerialet er meint som ei intern tverrfagleg opplæring i sjølvstyrte studiegrupper. På sjukeheimen har vi etablert 4 grupper som i løpet av eitt år skal studere seg gjennom 11 hefter med ny kunnskap om demenssjukdom. Målet er at personalet skal få ro til refleksjon og drøfting av innholdet i studiepermen, for på denne måten å yte betre omsorg og auke trivselen i arbeidet.
BETALINGSSATSAR 2018
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Øya - dagtilbod
Lokalitetar på Sandetun.
Telefon 91301547

Kontortid
Kontoret på Sandetun er ope kvar dag,
Telefontid. 9.30 -14.00 : 70026740.
Telefon
På kontoret nede: 70026740
På avdeling; 70026605 og 70026606
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
SØKNADSSKJEMA FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER
Betalingssatsar i pleie og omsorg 2016

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen