Siste 10 fra Sande
Nye poilitvedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Sandetun sjukeheim
Sandetun sjukeheim
15.04.2010
Demensomsorgens ABC. Oppstart av studiesirklar om demens - sjukdom på Sandetun sjukeheim.
test
Våren er ei fin tid å starte opp med oppfrisking av kunnskap på. 16. og 18. mars 2010 vart det difor avvikla oppstart - seminar med hjelp frå Åse sjukehus i Demensomsorgens ABC. Det er Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse som har utarbeidd studiehefter om demenssjukdom og demensomsorg. Studiematerialet er meint som ei intern tverrfagleg opplæring i sjølvstyrte studiegrupper. På sjukeheimen har vi etablert 4 grupper som i løpet av eitt år skal studere seg gjennom 11 hefter med ny kunnskap om demenssjukdom. Målet er at personalet skal få ro til refleksjon og drøfting av innholdet i studiepermen, for på denne måten å yte betre omsorg og auke trivselen i arbeidet.
BETALINGSSATSAR 2018
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Øya - dagtilbod
Lokalitetar på Sandetun.
Telefon 91301547

Kontortid
Kontoret på Sandetun er ope kvar dag,
Telefontid. 9.30 -14.00 : 70026740.
Telefon
På kontoret nede: 70026740
På avdeling; 70026605 og 70026606
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
SØKNADSSKJEMA FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER
Betalingssatsar i pleie og omsorg 2016

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen