Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
PPT for Sande og Vanylven
PPT for Sande og Vanylven
05.09.2006

Musikkterapi

Solgunn og Ina yter tenester innan kultur, skule, barnehage, helse og sosial i form av rettleiing, kurs og klinisk arbeid retta mot mennesker med særskilte behov.

Sentrale målsetjingar for arbeidet til musikkterapeutane er å gjere seg nytte av musikken enten som ein del av det forebyggjande arbeidet, som ein del av eit samla tilbod, eller som meiningsfull kulturaktivitet.

Dei reiser rundt på oppdrag i Sogn og Fjordane og litt i Møre og Romsdal. For meir informasjon sjå heimesida til Sogn og fjordane fylkessenter for musikkterapi.
<<< Tilbake

PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
PPT
Tlf. 70026785
E-post:ppt@sande-mr.kommune.no
Kontoret har merkantil personale på måndag og torsdag 08.00-15.30

Skjema og linkar
Under ligg skjema til bruk ved tilmelding til PPT. I tillegg er det aktuelle linkar til lovverk, veileder og sider som er relevant for tenesta.
Tilmeldingsskjema
Pedagogisk rapport barnehagen
Pedagogisk rapport skule
Søknadsskjema spesialundervisning i Sande
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Veileder i spesialundervisning
§ 5 Spesialundervisning i opplæringslova
Søknadsskjema spesialundervisning førskulebarn
Info om ressursgruppa i Sande
Statped
Foreldrekvardag
Atferdssenteret
Utdanningsdirektoratet

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen