Siste 10 fra Sande
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Omsorgsbustad
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Bu- og habilitering
Bu- og habilitering
08.11.2007

Seminar om IPLOS


Igjen reiser rådgjevarar frå sosial- og helsedirektoratet rundt for å oppdatere kommunenoreg om håndtering av pleie og omsorgsrapportering. Denne veka var rådgjevarane i Ålesund, og der var einingsleiar Kari Johanne Skarmyr og Wenche Thorseth som fekk inspirasjon til vidare oppfølging og kvalitetssikring av dette arbeidet.

Nye søkjarar av kommunale sosial eller pleie- og omsorgstenester vil få utdelt brosjyre om kva IPLOS er. Det står for individbasert pleie- og omsorgsstatestikk. Personar som nytter seg av desse kommunale tenestene skal vite litt om IPLOS, alle som yter tenester skal kunne fortelje kva det inneberer for deg som tenestemottakar.
Alle kan lese meir om dette på sosial- og helsedirektoratet sine sider.
IPLOS kan nyttast som styringsverktøy for leiarar og politikar

<<< Tilbake

TELEFON
ELVEBAKKEN
TLF 70026640 eller 70028410

UTSIKTA ARBEIDSSENTER
TLF 70028067

KONTOR MARIANNE DAGTID
TLF 70026738

Øya - dagtilbod
Lokalitetar på Sandetun.
Telefon 91301567

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Kontortid
Kontoret på Sandetun er ope kvar dag,
Telefontid. 9.30 -14.00 : 70026740.
SØKNADSSKJEMA FOR PLEIE- OG OMSORGSTENESTER
HJELPEMIDDEL
Solveig Hagen Sandvik og Jenny Røyset er hjelpemiddelansvarleg i Sande kommune. Dei har kontordagar på onsdagar og er å treffe på 70026739 eller
48 99 26 64.
SØKNADSSKJEMA HJELPEMIDDEL
Bruk søknadsskjema, fyll ut på data før du printer og signerer.
Les meir på heimesidene til rikstrygdeverket http://www.nav.no
Betalingssatsar i pleie og omsorg 2016

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen