Siste 10 fra Sande
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Feiing
Nasjonal undersøking blant pårørande
Fritid, kultur og idrett
Fritid, kultur og idrett

Bli med på morotur!

FAMILIE-TUR Søndag 26.juni
for turglade barn, foreldre og besteforeldre

-ta med hunden, venner eller naboen for den del
og ver med på ein ”morotur”

Trimgruppa i Gjerdsvika idrettslag arrangerer søndag 26.juni familie-fjelltur i samband med at Møre og Romsdal fylkeskommune lanserer www.morotur.no
Dette er ei flott anledning å få vise fram våre fine fjell.

Turen vår går frå Sædalen til Hidsdalen på merka løypesom også er
registrert på http://mrfylke.no/Morotur/Turer/Fraa-Saedalen-til-Hidsdalen
Rute: Sædalen – Fjellsenden – Gjerdseidet m/kulturminne – Trolltua – Hidsdalen


http://www.morotur.no

<<< Tilbake

Kontoradresse
Rådhuset
6084 Larsnes
Retningsliner for tildeling av kulturmidlar
Søknadskjema kulturmidlar
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Les mer...
Les mer...
Kultursekken
Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg
Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Kulturen - Brosjyre
Kultur- og kirkedepartementet

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen