Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Fritid, kultur og idrett
Fritid, kultur og idrett

Bli med på morotur!

FAMILIE-TUR Søndag 26.juni
for turglade barn, foreldre og besteforeldre

-ta med hunden, venner eller naboen for den del
og ver med på ein ”morotur”

Trimgruppa i Gjerdsvika idrettslag arrangerer søndag 26.juni familie-fjelltur i samband med at Møre og Romsdal fylkeskommune lanserer www.morotur.no
Dette er ei flott anledning å få vise fram våre fine fjell.

Turen vår går frå Sædalen til Hidsdalen på merka løypesom også er
registrert på http://mrfylke.no/Morotur/Turer/Fraa-Saedalen-til-Hidsdalen
Rute: Sædalen – Fjellsenden – Gjerdseidet m/kulturminne – Trolltua – Hidsdalen


http://www.morotur.no

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Kontoradresse
Rådhuset
6084 Larsnes
Retningsliner for tildeling av kulturmidlar
Søknadskjema kulturmidlar
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Les mer...
Les mer...
Kultursekken
Bygdekinoen Larsnes
Bygdekinoen Sandsøy
Søknad om tilskot til ordinære nærmiljøanlegg
Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Kulturen - Brosjyre
Kultur- og kirkedepartementet

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen