Siste 10 fra Sande
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
Nye opningstider på NAV Sande
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Her kan du røyste!
Står du i manntalet?
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
Røyste i utlandet?
Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Servicekontoret
Organisasjon > Servicekontoret
Kontakt Servicekontoret– vi vil hjelpe deg!
Servicekontoret er det første som møter publikum når du ringjer, skriv brev eller mail, eller kjem innom rådhuset. Kontoret ligg rett innanfor hovedinngangen, og er lett tilgjengeleg også for rullestolbrukarar.
Servicekontoret har som mål å gi best mogeleg service til publikum, og vil prøve å legge opp til at flest mogeleg får utført sine "oppdrag"' her.


Tlf: 70026700
Opningstid i skranken / tlf :måndag- fredag 9.30-14.00

E-postadresse:
sande.kommune@sande-mr.kommune.no

På servicekontoret arbeider vi med følgjande hovedområde:

Informasjonsteneste i sentralbord og skranke
Posthandsaming, inngåande og utgåande
Politisk utvalsarbeid, og andre sekretæroppgåver
Sakshandsaming innan fleire område; td utleige av kommunale bustadar, bustøtte, startlån m.m.Alina Zaliskevice
IKT-ansvarleg
 
Marit Furnes Kobbevik
konsulent
Elin Muren Rokstad
Informasjonskonsulent
 
Tove Cathrine Kvamme
konsulent/ arkivleiar
Reidun Auflem Vik
servicemedarbeidar
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Skjenkeløyve einskildhøve
Søknad om parkeringsløyve for rørslehemma
Søknadsskjema kommunal utleigebustad
Følgjekort -søknadsskjema
Følgjekort - retningsliner
Ambulerande skjenkeløyve - søknadsskjema
Ambulerande skjenkeløyve
Transporttenesta for funksjonshemma ( Drosjelappar)
Startlån og tilskot til utbetring
Bustønad
Bustønad og Startlån

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen