Siste 10 fra Sande
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Rådmannen
Organisasjon > Rådmannen
05.09.2016
Rådmannen si leiargruppe
Rådmannen er øvste administrative leiar i Sande kommune. Rådmannen skal syte for at kommunen vert driven i samsvar med lov, forskrifter og politiske målsettingar.


Rådmannen si leiargruppe består av oppvekst- og kultursjef, helse- og omsorgssjef, teknisk sjef, stabssjef, nav/sosialsjef, personalsjef og plan- og utviklingssjef.

Sande kommune er organisert som ein matrise/prosjektorganisasjon.
Torhild Aakre Støylen
personalsjef
 
Øystein Johansen
Oppvekst- og kultursjef
Oddbjørn Indregård
Plan- og utviklingssjef
 
Kjell Martin Vikene
Teknisk sjef
Hilde Dyrhol
Nav/sosialsjef
 
Elin Rekdal Skogstad
Stabssjef
Bård Dalen
Helse- og omsorgssjef
 
Asle Giske
rådmann
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen