Siste 10 fra Sande
Skulerute i Sande 2017/ 2018
Tilskot til drenering av jordbruksjord 2017
SMIL-midlar 2017.
Valstyre
Asfaltering på Almestad
Skulestart i Sande
Regionale miljøtilskot
Formannskapsmøte
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
artikkel til notis
Organisasjon > artikkel til notis
Vedtekter for skulefritidsordninga
20170703171146796.pdf (142 kb)

Pedagogisk rapport barnehage
Les meir...
PEDAGOGISK RAPPORT BHG april 2017.docx (63 kb)

Prosedyre for næringsfondet i Sande kommune
Les meir...
Prosedyre for næringsfondet i Sande kommune.pdf (211 kb)

Pedagogisk rapport - skule
Les meir...
PEDAGOGISK RAPPORT.docx (58 kb)

Vedtekter for barnehagane
Vedtektene for barnehagane vart reviderte på møte i OPK-utvalet 04.04.2006.
Les meir...
Vedtekter for barnehagane i Sande kommune.pdf (121 kb)

Vedtekter for barnehagane
Vedtekter for Sande oppvekst- og kulturutval og dei kommunale barnehagene (59 kb)

Gebyrregulativ helse og omsorg
20170106094706969(1).pdf (204 kb)

Skulerute 2016 - 2017
Les meir...
Skulerute 2016 - 2017(2).pdf (444 kb)

Skulerute 2016 - 2017
Les meir...
Skulerute 2016 - 2017.pdf (145 kb)

Skuleruta 2015 - 2018
Les meir...
Skoleruta 2015-2018.pdf (205 kb)

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen