Siste 10 fra Sande
Næring-, teknisk- og miljøutval
Helse- og oppvekstutval
Prat med Sande kommune
Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Vil du jobbe i helse- og omsorgsavdelinga?
Oppvekstmiljøet i Sande i fokus
Kompetanseheving i Sande brannvern
Pedagogisk rapport - skule
Kommunestyre
artikkel til notis
Organisasjon > artikkel til notis
Pedagogisk rapport - skule
Les meir...
PEDAGOGISK RAPPORT.docx (58 kb)

Vedtekter for barnehagane
Vedtektene for barnehagane vart reviderte på møte i OPK-utvalet 04.04.2006.
Les meir...
Vedtekter for barnehagane i Sande kommune.pdf (121 kb)

Vedtekter for barnehagane
Vedtekter for Sande oppvekst- og kulturutval og dei kommunale barnehagene (59 kb)

Gebyrregulativ helse og omsorg
20170106094706969(1).pdf (204 kb)

Skulerute 2016 - 2017
Les meir...
Skulerute 2016 - 2017(2).pdf (444 kb)

Skulerute 2016 - 2017
Les meir...
Skulerute 2016 - 2017.pdf (145 kb)

Skuleruta 2015 - 2018
Les meir...
Skoleruta 2015-2018.pdf (205 kb)

HoppID informasjon og søknadsskjema
Les meir...
HoppID info inkl søknadsskjema(1).pdf (728 kb)

Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Les meir...
Folkehelseoversikt(1).pdf (21.91 mb)

Søknadsskjema kommunal bustad
Les meir...
Søknadsskjema kommunal utleigebustad.doc (54 kb)

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen