Siste 10 fra Sande
Samling for unge bønder
Treng du å fornye ditt plantevernsertifikat?
Formannskapsmøte
Kanskje har du kompetansen vi treng?
LANDBRUKSKONFERANSEN TORSDAG 25/1-2018 Ørsta kulturhus
Tildeling av adressenummer i Sande
Tid for feiing og feietilsyn
Feiing
Nasjonal undersøking blant pårørande
artikkel til notis
Organisasjon > artikkel til notis
Gebyr for byggje- og delingssaker
Gebyr for bygge- og delingssaker.pdf (766 kb)

Betalingssatsar helse og omsrgstenester 2018
Les meir...
Gebyr helse og omsorg 2018(1).pdf (184 kb)

Skulerute for grunnskulen i Sande skuleåret 2017/ 2018
Les meir...
Skulerute 2017/ 2018 .pdf (508 kb)

Vedtekter for skulefritidsordninga
20170703171146796.pdf (142 kb)

Pedagogisk rapport barnehage
Les meir...
PEDAGOGISK RAPPORT BHG april 2017.docx (63 kb)

Prosedyre for næringsfondet i Sande kommune
Les meir...
Prosedyre for næringsfondet i Sande kommune.pdf (211 kb)

Pedagogisk rapport - skule
Les meir...
PEDAGOGISK RAPPORT.docx (58 kb)

Vedtekter for barnehagane
Vedtektene for barnehagane vart reviderte på møte i OPK-utvalet 04.04.2006.
Les meir...
Vedtekter for barnehagane i Sande kommune.pdf (121 kb)

Vedtekter for barnehagane
Vedtekter for Sande oppvekst- og kulturutval og dei kommunale barnehagene (59 kb)

Gebyrregulativ helse og omsorg
Gebyr helse og omsorg 2018.pdf (184 kb)

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen