Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
artikkel til notis
Organisasjon > artikkel til notis
Pedagogisk rapport barnehage
Les meir...
PEDAGOGISK RAPPORT BHG april 2017.docx (63 kb)

Prosedyre for næringsfondet i Sande kommune
Les meir...
Prosedyre for næringsfondet i Sande kommune.pdf (211 kb)

Pedagogisk rapport - skule
Les meir...
PEDAGOGISK RAPPORT.docx (58 kb)

Vedtekter for barnehagane
Vedtektene for barnehagane vart reviderte på møte i OPK-utvalet 04.04.2006.
Les meir...
Vedtekter for barnehagane i Sande kommune.pdf (121 kb)

Vedtekter for barnehagane
Vedtekter for Sande oppvekst- og kulturutval og dei kommunale barnehagene (59 kb)

Gebyrregulativ helse og omsorg
20170106094706969(1).pdf (204 kb)

Skulerute 2016 - 2017
Les meir...
Skulerute 2016 - 2017(2).pdf (444 kb)

Skulerute 2016 - 2017
Les meir...
Skulerute 2016 - 2017.pdf (145 kb)

Skuleruta 2015 - 2018
Les meir...
Skoleruta 2015-2018.pdf (205 kb)

HoppID informasjon og søknadsskjema
Les meir...
HoppID info inkl søknadsskjema(1).pdf (728 kb)

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen