Siste 10 fra Sande
Teknisk sektor
NAV Sande
Helse og omsorg
Heimetenesta
Organisasjonskart
Organisasjonskart
Organisasjonskart
Organisasjonskart
Kino
Kvamsøy oppvekstsenter
Organisasjon > Oppvekst og kultur > Kvamsøy oppvekstsenter
12.07.2017
Kvamsøy oppvekstsenter
Kvamsøy oppvekstsenter ligg vakkert til på austsida av Kvamsøya, med panoramautsikt mot resten av kommunen. Vi har fint uteområde, med kort veg både til skog, fjell og fjøre. I tilknyting til skuleområdet har vi ein fin barnehage. I 2006/2007 fekk vi bygt ein fin ballbinge sentralt plassert på uteområdet til skulen. Dei som får tildelt løyve til det kan gå inn på det felt ein ynskjer for å gjere seg meir kjend med Kvamsøy oppvekstsenter.
Skulen er ein 1.-10.-skule med 36 elevar skuleåret 09/10. Akkurat no arbeider her 7 lærarar, 3 skuleassistentar, 2 reinhaldarar og vaktmeister i ca. 20 % stilling. Skulen får ressursar til tredelt barneskule og udelt ungdomstrinn. Det er 7 elevar i 1.-2. klasse, 7 elevar i 3.-4. klasse, 9 elevar i 5.-7. klasse og 12 elevar i 8.-10. klasse. 1.-4. klasse er organisert på eigen måte, med innlagt fysisk aktivitet kvar dag. !.-4. klasse har utedag måndag dei tre siste timane.

KONTAKTINFORMASJON
Rektor: 700 29 530
Personalrom: 700 29 581
Barnehage: 700 29 660
E-post: post.kvamsoy@sande-mr.kommune.no
Send epost
SØKNADSSKJEMA
Søknadsskjema skulefritidsordning
Permisjon frå undervisning - søknadsskjema
DOKUMENT
Skuleruta 2017/18 -2019/20
Vedtekter for Skulefritidsordninga i Sande kommune
Reglar for utleige/utlån av barnehage- og skulebygg
Info om ressursgruppa i Sande
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
EKSTERNE LENKER
www.nullmobbing.no
Foreldrekvardag
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
Barnehagelova, forskrift om foreldrebetaling
Barnehagelova
Rammeplan, barnehage
Vedtekter for barnehagene
Tilsyn gir innsyn
Søknadsskjema for barnehageplass

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen