Siste 10 fra Sande
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
Alkoholpolitisk plan, løyvedelen, 2016 - 2020
OPPSTART AV REGULERINGSARBEID i området ved Larsnes Mek. Verkstad as
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN - Detaljplan for Halleskiftet og skulekrysset , Larsnes, Sande kommune
100-åring i Sande kommune
Hauemarkja barnehage
Organisasjon > Oppvekst og kultur > Hauemarkja barnehage
12.07.2017
Hauemarkja barnehage
Hauemarkja barnehage har vore i drift sidan 2.4. 1991. Sande kommune overtek Hauemarkja barnehage med verknad frå 01.10.2017. Barnehagen har 72 plassar. Plassane er fordelte på 4 avdelingar. Avdelingane heiter Blomsterenga, Maurtua og Solsikka og Marihøna
Barnehagen ligg i naturskjønne omgjevnadar på Larsnes, med kort veg til skule, butikkar, bank, fergekai m.m. Vidare ligg barnehagen ved ei flott naturtomt som vi disponerar. Barnehagen har også eit flott uteområde som stimulerar til trygg fysisk utfalding, samt eit lyst og triveleg inneareal med god tilgong på leiker og materiell.
Personalet består av 4 førskulelærarar som er styrar og pedagogisk leiarar.

Barnehagen har teke sikte på god personalkompetanse, og assistentane har lang og god erfaring, og fleire har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidarar.

Hauemarkja Barnehage er open mandag – fredag.
Søknadskjema finn du under skjema eller til høgre i biletet.

KONTAKTINFORMASJON
TIf: 968 90 362
hauemarkja@sande-mr.kommune.no
Send e-post
SØKNADSSKJEMA
Søknadsskjema for barnehageplass
DOKUMENT
Vedtekter Hauemarkja barnehage
Vedtekter for barnehagene
Reglar for utleige/utlån av barnehage- og skulebygg
Tilsyn gir innsyn
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Info om ressursgruppa i Sande
EKSTERNE LENKER
Barnehagelova, forskrift om foreldrebetaling
Barnehagelova
Rammeplan, barnehage
Foreldrekvardag

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen