Siste 10 fra Sande
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Møte i formannskapet 14.06.17
Fagseminar med Norsk Villsaulag
Kontakt Sande kommune
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Servicekontoret
Servicekontoret
Kontakt Servicekontoret– vi vil hjelpe deg!
Servicekontoret er det første som møter publikum når du ringjer, skriv brev eller mail, eller kjem innom rådhuset. Kontoret ligg rett innanfor hovedinngangen, og er lett tilgjengeleg også for rullestolbrukarar.
Servicekontoret har som mål å gi best mogeleg service til publikum, og vil prøve å legge opp til at flest mogeleg får utført sine "oppdrag"' her.


Tlf: 70026700
Opningstid i skranken / tlf :måndag- fredag 9.30-14.00

E-postadresse:
sande.kommune@sande-mr.kommune.no

På servicekontoret arbeider vi med følgjande hovedområde:

Informasjonsteneste i sentralbord og skranke
Posthandsaming, inngåande og utgåande
Politisk utvalsarbeid, og andre sekretæroppgåver
Sakshandsaming innan fleire område; td utleige av kommunale bustadar, bustøtte, startlån m.m.


SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
Skjenkeløyve einskildhøve
Søknad om parkeringsløyve for rørslehemma
Søknadsskjema kommunal utleigebustad
Følgjekort -søknadsskjema
Følgjekort - retningsliner
Ambulerande skjenkeløyve - søknadsskjema
Ambulerande skjenkeløyve
Transporttenesta for funksjonshemma ( Drosjelappar)
Startlån og tilskot til utbetring
Bustønad
Bustønad og Startlån

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen