Siste 10 fra Sande
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Råd for likestilling av funksjonshemma
Formannskapet
Hjorteteljing 2017
Høyring om lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester
Rådmannen
Rådmannen
05.09.2016
Rådmannen si leiargruppe
Rådmannen er øvste administrative leiar i Sande kommune. Rådmannen skal syte for at kommunen vert driven i samsvar med lov, forskrifter og politiske målsettingar.


Rådmannen si leiargruppe består av oppvekst- og kultursjef, helse- og omsorgssjef, teknisk sjef, stabssjef, nav/sosialsjef, personalsjef og plan- og utviklingssjef.

Sande kommune er organisert som ein matrise/prosjektorganisasjon.SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen