Siste 10 fra Sande
Sande kommune har kanskje bruk for deg?
Langtidsplass i sjukeheim
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Gjerdsvika oppvekstsenter
Vil du / de vere besøksheim ?
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Kommunestyremøte
Vasslekkasje på Hakallestranda
Rådmannen
Rådmannen
05.09.2016
Rådmannen si leiargruppe
Rådmannen er øvste administrative leiar i Sande kommune. Rådmannen skal syte for at kommunen vert driven i samsvar med lov, forskrifter og politiske målsettingar.


Rådmannen si leiargruppe består av oppvekst- og kultursjef, helse- og omsorgssjef, teknisk sjef, stabssjef, nav/sosialsjef, personalsjef og plan- og utviklingssjef.

Sande kommune er organisert som ein matrise/prosjektorganisasjon.SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen