Siste 10 fra Sande
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
Nye opningstider på NAV Sande
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Her kan du røyste!
Står du i manntalet?
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
Røyste i utlandet?
Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Rådmannen
Rådmannen
05.09.2016
Rådmannen si leiargruppe
Rådmannen er øvste administrative leiar i Sande kommune. Rådmannen skal syte for at kommunen vert driven i samsvar med lov, forskrifter og politiske målsettingar.


Rådmannen si leiargruppe består av oppvekst- og kultursjef, helse- og omsorgssjef, teknisk sjef, stabssjef, nav/sosialsjef, personalsjef og plan- og utviklingssjef.

Sande kommune er organisert som ein matrise/prosjektorganisasjon.SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen