Siste 10 fra Sande
Formannskapsmøte
Nye stadfesta reguleringsplanar i Sande kommune
Nye helsefagarbeidarar i Helse og omsorg
Hjortejakta 2017
Helse- og oppvekstutval
Næring, teknisk og miljøutval
OPE MØTE FOR RÅDA OG PÅRØRANDE I SANDE KOMMUNE
NAV Sande - redusert opningstid på måndag 13.11.
Alkoholpolitisk plan, løyvedelen, 2016 - 2020
Helseavdelinga
Helseavdelinga

Offisiell opning av nytt helsesenter i Sande!


Sande kommune har frå årsskiftet teke i bruk eit moderne og tidsmessig helsesenter.


24. februar vart det nye helsesenteret i Sande offisielt opna av varaordførar Per Arne Lillebø. Ein del personar hadde møtt fram, og fekk orientering og omvising på det ny helsesenteret. Kaffi og kaker høyrer også med i ei slik anledning! Kommuneoverlege Stian Endresen presenterte drifta av helseavdelinga, og kva for utfordringar ein står overfor lokalt på dette området.

Kommuneoverlege Stian Endresen presenterte drifta av helseavdelinga, og kva for utfordringar ein står overfor lokalt på dette området. Dei frammøtte fekk sjå nærare på fasilitetane i det nye helsesenteret, og Helselaga på Kvamsøy og på Larsnes overrekte gåver til nytte for innbyggarane som skal nytte seg av tenestene her.

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
LEGEKONTOR
TLF: 70026750
Åpningstider Sande Legesenter
Mandag – Fredag 08.00- 15.00
Telefonen er stengt mellom 12.30 – 13.00
Torsdager partalsveker er telefonen stengt fra 12 – 13
NØDNUMMER MEDISINSK 113
HELSESTASJON
TLF: 70026760/ 62
Åpningstider:
Man - Tirs - Ons -Tors
08.00 - 15.00
Fredag stengt
ÅPNINGSTIDER SANDE FYSIOTERAPI
Kvar dag: 08:00 - 15.00
Telefon 70026613
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Info om ressursgruppa i Sande
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Helse- og omsorgstenestelova
Prisar tannlegetenester
Den offentlege tannhelsetenesta
Tlf: 70028131
2 etasje "Nyglå"
6084 Larsnes
Individuell plan
Foreldrekvardag
Les mer...
Familievernkontoret
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen