Siste 10 fra Sande
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
Nye opningstider på NAV Sande
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Her kan du røyste!
Står du i manntalet?
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
Røyste i utlandet?
Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Helseavdelinga
Helseavdelinga
Tenester ved helseavdelinga i Sande
SANDE LEGESENTER
Sande legesenter har 3 fastlegar:
Asta Sileikiene (Kommuneoverlege)
Kristin Roa Nærheim (Kommunelege)
Torstein Vattøy (Kommunelege)


Andreas Lunde er legevikar for Kristin Roa Nærheim frå 12.09.2016 – 09.10.16.

10.10.2016 kjem Kristin Roa Nærheim tilbake etter permisjon. Andreas Lunde vil då vere legevikar for Torstein Vattøy fram til 31.12.16.


Legesekretærar/ Sjukepleiarar ved legesenteret:
Beate Sandvik, Benita Nysæter, Tove Tarberg Hansen og Vibeke B Slettebakk

SANDE HELSESTASJON
Sande helsestasjon har 2 helsesøstre:
Katrin Kvalsund Leine (leiande helsesøster)
Vibeke Brune Slettebakk

Ellen Grete Flø Bersås er kommunejordmor, og er tilstades på helsestasjonen kvar mandag i partalsveker.

SANDE FYSIOTERAPI
Sande fysioterapi er lokalisert på Sandetun sjukeheim i 1.etasje.
For tida er det Kristine Rein som fungerer som kommunefysioterapeut.

Kristian Teigen er fysioterapeut med driftsavtale og er å treffe kvar dag utanom fredag ved Sande Fysioterapi.

FOLKEHELSEKOORDINATOR
Tove Tarberg Hansen er tilsett i 50 % stilling fram til 31.12.16

Prisar i Helseavdelinga for 2016
Betaling for influensavaksine: kr 150,-.
Betaling for pneumokokkvaksine: kr 200,-.

Velkomen til Helseavdelinga i Sande!

SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-32: 9.30-13.30
Send e-post
LEGEKONTOR
TLF: 70026750
Åpningstider Sande Legesenter
Mandag – Fredag 08.00- 15.00
Telefonen er stengt mellom 12.30 – 13.00
Torsdager partalsveker er telefonen stengt fra 12 – 13

LEGEVAKT TLF 70028018

NØDNUMMER MEDISINSK 113
HELSESTASJON
TLF: 70026760/ 62
Åpningstider:
Man - Tirs - Tors - Fre
08.00 - 15.00
ÅPNINGSTIDER SANDE FYSIOTERAPI
Kvar dag: 08:00 - 15.00
Telefon 70026613
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
FOLKEHELSEARBEID
Kontorstad: Sande legesenter
Tysdag og torsdag: 08:00 - 15.00
Telefon 70026750
Info om ressursgruppa i Sande
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Helse- og omsorgstenestelova
Prisar tannlegetenester
Den offentlege tannhelsetenesta
Tlf: 70028131
2 etasje "Nyglå"
6084 Larsnes
Individuell plan
Foreldrekvardag
Les mer...
Familievernkontoret
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen