Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk og miljøutval
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Helseavdelinga
Helseavdelinga

Det er tid for den årlige influensavaksinen...


Vaksinering vert TORSDAG 04.10.2012
Klokka 11.00 - 14.00
Stad: Sande frivillighetssentral / Elveromsstova

Influensavaksine kr 110
Pneumokokkvaksine kr 160 (fornyast kvart 10. år)


Vaksine mot sesonginfluensa anbefales spesielt til:
-Alle frå fylte 65 år
-Beboarar i omsorgsboliger og sjukeheim
-Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)

-Barn og voksne med:
*Diabetes mellitus, type 1 og 2
*Kronisk luftveissjukdom
*Kronisk hjerte-/karsjukdom
*Kronisk leversvikt
*Kronisk nyresvikt
*Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
*Nedsatt infeksjonsforsvar
*Svært alvorlig fedme (BMI over 40)

Helsesøstrene i Sande

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
LEGEKONTOR
TLF: 70026750
Åpningstider Sande Legesenter
Mandag – Fredag 08.00- 15.00
Telefonen er stengt mellom 12.30 – 13.00
Torsdager partalsveker er telefonen stengt fra 12 – 13
NØDNUMMER MEDISINSK 113
HELSESTASJON
TLF: 70026760/ 62
Åpningstider:
Man - Tirs - Ons -Tors - Fre
08.00 - 15.00
Fredag stengt
Helsestasjonen er open alle dagar, men onsdagar open kun oddetalsveker og fredag kun partalsveker.
ÅPNINGSTIDER SANDE FYSIOTERAPI
Kvar dag: 08:00 - 15.00
Telefon 70026613
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Info om ressursgruppa i Sande
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Helse- og omsorgstenestelova
Prisar tannlegetenester
Den offentlege tannhelsetenesta
Tlf: 70028131
2 etasje "Nyglå"
6084 Larsnes
Individuell plan
Foreldrekvardag
Les mer...
Familievernkontoret
PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen