Siste 10 fra Sande
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Godkjende sektorplanar
Planverk > Godkjende sektorplanar
08.11.2017
Alkoholpolitisk plan, løyvedelen, 2016 - 2020
Vedteken av Sande kommunestyre i møte den 24.05.2016, sak K-30/16.
Les meir...

23.06.2014
Helse- og omsorgsplan 2014-2017
Planen vart vedteken i Sande kommunestyre den 25.mars 2014, sak K-17/14.
Les meir...

01.11.2013
Rusmiddelpolitisk handlingsplan, del II 2014 - 2017
Godkjent av Sande kommunestyre i møte den 29. oktober 2013, sak K-49/13.
Les meir...

12.06.2013
Forvaltningsplan for hjort i Sande kommune 2013 - 2016
Godkjent av Driftsutvalet 15.04.2013 i sak DU-17/13.
Les meir...

14.02.2012
Bustadsosial plan 2015 -2018
Vedteken i Sande Kommunestyre den 22.08.15, sak K-35/15.
Les meir...

04.01.2008
Revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015
Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er no sluttført. I forhold til det planforslaget som låg ute til høyring, er det i forbindelse med den politiske sluttbehandlingan foretatt nokre justeringar retta mot prioriteringar av ulike tiltak/anlegg.
Revidert kommundelplan kan du lese i vedlegga under.
Les meir...

Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen