Siste 10 fra Sande
Næring, teknisk- og miljøutval
1.mai er frist for å søkje plass i kulturskulen
Eldrerådet
Råd for likestilling av funksjonshemma
Kommunestyret
Formannskapet
Ryddeaksjonar i perioden 21.april til 8.mai
Ønskjer du å TA TAK?
Landbrukskonferanse 21.april i Ørsta
Godkjende sektorplanar
Planverk > Godkjende sektorplanar
23.06.2014
Helse- og omsorgsplan 2014-2017
Planen vart vedteken i Sande kommunestyre den 25.mars 2014, sak K-17/14.
Les meir...

01.11.2013
Rusmiddelpolitisk handlingsplan, del II 2014 - 2017
Godkjent av Sande kommunestyre i møte den 29. oktober 2013, sak K-49/13.
Les meir...

12.06.2013
Forvaltningsplan for hjort i Sande kommune 2013 - 2016
Godkjent av Driftsutvalet 15.04.2013 i sak DU-17/13.
Les meir...

11.09.2012
Rusmiddelpolitisk handlingsplan, løyvedelen, 2012 - 2016
Vedteken av Sande kommunestyre i møte den 19.06.2012, sak K-32/12.
Les meir...

14.02.2012
Bustadsosial plan 2015 -2018
Vedteken i Sande Kommunestyre den 22.08.15, sak K-35/15.
Les meir...

04.01.2008
Revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015
Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er no sluttført. I forhold til det planforslaget som låg ute til høyring, er det i forbindelse med den politiske sluttbehandlingan foretatt nokre justeringar retta mot prioriteringar av ulike tiltak/anlegg.
Revidert kommundelplan kan du lese i vedlegga under.
Les meir...

Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00
Sommarope v 27-31: 9.30-13.30
Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen