Siste 10 fra Sande
Regionale miljøtilskot
Formannskapsmøte
Stortingsvalet 2017 - Førehandsrøysting
Open anbodskonkurranse - Oppvekstadministrativt system
Personal
Plan - og utvikling
Teknisk sektor
Sandetun sjukeheim
NAV Sande
Kommunale råd og utval
Kommunale råd og utval
16.02.2008
Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemma, perioden 2015-2019
Anne Marte Gjerde, leiar( kommunal repr) vara: Geir Torsvik
Alvhild Kvamme Iversen, nestleiar
Lidvar Muren
ElseMarie Rekdal
Marie Refsnes

Vara: Arne Sævik og Kåre Fjørtoft
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Råd og utval 2011-2015
Møteplan 1. halvår 2017
Måndag 13. februar
Måndag 24. april

Møta i Råd for likestilling av funksjonshemma startar kl 09.30.
Møta i Eldrerådet startar kl 13.45.

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen