Siste 10 fra Sande
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Omsorgsbustad
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
NAV Sande
NAV Sande
13.08.2008

Leiar for NAV Sande

19.mai tok Trine Pilskog til stillinga som leiar for NAV Sande stat og vil vere leiar for NAV Sande når kontoret opnar 31.oktober.
Pilskog kjem frå ei stilling på NAV Ulstein som fyrstekonsulent og har erfaring frå tidlegare Aetat.
Den nye leiaren er busett i Hareid kommune, der ho og er født og oppvaksen.
Ho har Bachelorgrad frå Universitetet i Arkansas, Fayetteville, USA, samt to års studiar ved NTNU i Trondheim.
Samstundes med studiane dreiv Pilskog toppidrett og har representert Noreg mellom anna i EM, VM og OL
Ho ser no fram til nye utfordringar i Sande kommune og gler seg til å bidra i den største velferdsreformen som nokon gong har vore og skal gjennomførast i Noreg; den nye arbeids og velferdsforvaltninga.

NAV -kontoret i Sande kommune vert opna 31 oktober i år, nesten eit år i førekant av nabokommuna Herøy.
Kontora er no inne i ei omstilling og opplæringsperiode og leiaren ber innbyggarane i Sande om forståing rundt dette.
Ho ser fram til å møte Sandssokningane og gler seg til å kunne gjere dette saman med alle dyktige medarbeidarane sine i dei nyoppussa lokala på Rådhuset.<<< Tilbake

NAV Sande
Opningstid: 10.00 - 12.00 måndag, onsdag og fredag

Telefontid 08.00 - 15.30 alle dagar
Telefon 55 55 33 33
Adresse: Rådhuset 1. etasje
Epost:nav.sande.mr@nav.no

Postadresse: Nav Sande
Rådhuset
6084 Larsnes
Tilsette
Hilde Knotten Dyrhol,leiar
Toril Urkedal, barnevernsleiar
Ann Kristin Ringstad
Ingrid Bowden
Ingunn Eltvik
May-Britt Mork
Trude Ekrem Lillebø
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Kirkens SOS
Krisetelefonen 22 40 00 40
Folkehelseoversikt Sande kommune 2015-2018
Helse- og omsorgstenestelova
Mål for NAV - reformen
1. Fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad.
2. Enklare for brukarane og tilpassa brukarane sine behov.
3. Ei heilheitleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

PMTO - Tilbod om foreldrerettleiing
NAV.no
Familievernkontoret
Kva hjelp kan du få?
Hjelpa vert m.a ytt i form av råd og rettleiing, økonomisk stønad, samtaler, krisehjelp, gjeldsrådgjeving og tiltaksarbeid. Tenesta skal bidra til å skape tryggleik og god helse- og sosiale tilhøve for innbyggjarane.

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen