Siste 10 fra Sande
Rådhuset i Sande kommune og sentralbordet er ope i romjula frå kl 9.30 - 14.00
Omsorgsbustad
Vil du ha jobb i helse- og omsorgssektoren i Sande
Ambu - båtskyss i jule- og nyttårshelga 2017/2018
Kommunestyremøte
Formannskapsmøte
Jorunn Breivik - ny fagarbeidar på Sandetun sjukeheim
Tildeling av adressenummer i Sande kommune
Miljøstasjonen i Myklebusmyrane - opningstider
Vatn,slam og avløp
Vatn,slam og avløp
Vassforsyning i Sande kommune

I dag er Sande inndelt i tre forsyningsområde:
1. Gjerdsvika med vasskjelde Sædalsvatnet.
2. Gursken med vasskjelde Sæssvatnet.
3. Larsnes, Sandsøy og Kvamsøy med vasskjelde Sandvikvatnet.

Vassverket vert drifta i samsvar med Forskrift om vassforsyning og drikkevatn, gitt av sosial- og helsedepartementet.

KystLab AS utfører regelmessige analysearbeidet av både råvatn og reintvatn.

Ta kontakt med kommunalteknisk vakt på 70029176 dersom du har problem med den kommunale vassforsyninga etter ordinær arbeidstid.

Gebyrsatsar for vatn for 2017:

Bustad under 250m2: :
Abonnementsgebyr: kr 4 571,25 inkl. mva
Forbruksgebyr: kr 1 559,25 inkl. mva
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 6 130,50

Bustad over 250 m2:
Abonnementsgebyr: 5 530,- inkl. mva
Forbruksgebyr: kr 1 559,25 inkl. mva
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 7 089,25

Fritidsbustad: :
Abonnementsgebyr: kr 2 281,25 inkl. mva
Forbruksgebyr: kr 779,63 inkl. mva
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3060,88


Tilkoblingsavgift for vatn: kr 16 250,- inkl mva
SANDE KOMMUNE - 150 år i 2017
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema tilknytning vatn og avløp
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp


www.kommuneforlaget.no
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - administrative bestemmelsar
Søknad om endring i grunnlag for kommunale avgifter
www.stoklandsbil.no
Stoklands Bilruter as

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen