Siste 10 fra Sande
Transporttenesta for funksjonshemma
Standrydde-aksjonen var vellukka
Kommunestyret
Vasslekkasje i Hallebygda
Hjorteteljing 2018
Oversikt over lag og organisasjonar
Feil på levering av vatn til Øvre Knotten
Har du gode foto frå Sande kommune?
Formannskapet
Vatn,slam og avløp
Vatn,slam og avløp
04.01.2018

Vassforsyning i Sande kommune


I dag er Sande inndelt i tre forsyningsområde:
1. Gjerdsvika med vasskjelde Sædalsvatnet.
2. Gursken med vasskjelde Sæssvatnet.
3. Larsnes, Sandsøy og Kvamsøy med vasskjelde Sandvikvatnet.
KystLab AS utfører regelmessige analysearbeidet av både råvatn og reintvatn.
Vassverket vert drifta i samsvar med Forskrift om vassforsyning og drikkevatn, gitt av sosial- og helsedepartementet.

Ta kontakt med kommunalteknisk vakt på 70029176 dersom du har problem med den kommunale vassforsyninga etter ordinær arbeidstid.

Gebyrsatsar for vatn for 2018 vedtatt i KST-sak 64/ 17 :

Bustad under 250m2: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 6 255,44

Bustad over 250 m2:
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 70230,44

Fritidsbustad: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3 120,22


Tilkoblingsavgift for vatn: kr 16 575,- inkl mvaGebyrsatsar for avløp for 2018 vedtatt i KST-sak 64/ 17 :

Bustad under 250m2: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3 388,25

Bustad over 250 m2:
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 3 838,88

Fritidsbustad: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 1 694,13


Tilkoblingsavgift for avløp: kr 16 737,50,- inkl mva
Gebyrsatsar for slam for 2018 vedtatt i KST-sak 64/ 17 :

Bustad under 250m2: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 844,60

Fritidsbustad: :
Samla årsgebyr inkl. mva: kr 422,30


Sjå elles fullstendig liste over gebyr for dei ulike tenestene nedanfor.


Gebyr 2018-avløp.pdf (286 kb)
Gebyr 20018-vatn.pdf (276 kb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Søknadsskjema tilknytning vatn og avløp
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp


www.kommuneforlaget.no
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - administrative bestemmelsar
Søknad om endring i grunnlag for kommunale avgifter
www.stoklandsbil.no
Stoklands Bilruter as

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen