Siste 10 fra Sande
Nye poilitvedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Polititenesta i Sande kommune
Utvidinga av Haugelia barnehage er i gang
Godkjende reguleringsplanar
Godkjende reguleringsplanar
29.09.2016

Plan ID Reguleringsplan Haugelia Bustadfelt, Haugelia II.

Reguleringsføresegner.pdf (3.62 mb)
Reguleringskart.pdf (2.99 mb)
Stadfestingsvedtak K-sak 7-15 .pdf (2.15 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen