Siste 10 fra Sande
Hurra, no er det språkkafe igjen!
Skulestart i Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Nettlesar skriftstørrelse
Hjelp > Nettlesar skriftstørrelse
16.08.2013
Endre nettlesar skriftstorleik
Alle dokument er lagt ut i det åpne formatet PDF.
Dersom du synes at teksta er småstilt og vanskeleg å lese, kan du gjere den større. Følg instruksen for di type datamaskin og nettlesar i oversikta nedanfor:

Windows

Firefox
Dersom du vil auke eller redusere storleik av ei nettside i Firefox trykkjer du Ctrl og '+' (pluss) for å zoome inn eller Ctrl og '-' (minus) for å zoome ut. For å endre tilbake til den opprinnelige størrelsen, trykkjer du Ctrl + 0.

Google Chrome
Du kan endre storleiken på nettsider når som helst ved å bruke følgjande hurtigtastar: Trykk Ctrl og '+' (pluss) for å zoome inn, og trykk Ctrl og '-' (minus) for å zoome ut. Trykk Ctrl + 0 for å gå tilbake til standard storleik.

Internet Explorer
I Internet Explorer 7 og nyare kan du endre storleiken på nettsider når som helst ved å bruke følgjende hurtigtastar : Trykk Ctrl og '+' (pluss) for å zoome inn, trykk Ctrl og '-' (minus) for å zoome ut.

Opera
Dersom du vil auke eller redusere storleiken av ei nettside i Opera, til trykk '+' (pluss) zoome inn med 10%, eller '-' (minus) for å zoome ut med 10%. For å endre tilbake til den opprinnelige storleiken, trykker du Ctrl + 0 eller trykker * (stjerne).

Safari
Dersom du vil auke eller redusere storleiken av ei nettside i Safari, trykkjer du Ctrl og '+' (pluss) for å zoome inn, eller Ctrl og '-' (minus) for å zoome ut. For å endre tilbake til den opprinnelege storleiken, trykkjer du Ctrl + 0.

Mac

Firefox
Dersom du vil auke eller redusere storleikenpå tekst på ei nettside i Firefox, trykk Apple og '+' (pluss) for å gjere teksta større eller Apple og '-' (minus) for å gjere teksta mindre. For å endre tilbake til den opprinnelige storleiken , trykk Apple + 0.

Opera
Dersom du vil du vil auke eller redusere storleiken av ei nettside i Opera, til trykk '+' (pluss) zoome inn med 10%, eller '-' (minus) for å zoome ut med 10%. (I eldre versjoner av Opera kan du også trykke 9 for å zoome inn, og 0 for å zoome ut). For å endre tilbake til den opprinnelege storleiken, trykk Apple + 0 eller trykk * (stjerne).

Safari
Dersom du vil du vil auke eller redusere storleiken av ei nettside i Safari, trykk Apple og '+' (pluss) for å zoome i, eller Apple og '-' (minus) for å zoome ut. For å endre tilbake til den opprinnelige storleiken, trykk Apple + 0.


SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen