Siste 10 fra Sande
Her finn du dei elektroniske skjema som vi har teke i bruk
Opningstider i påska
Nye politivedtekter i Sande - høyring
Ledige stillingar i barnehage og skule
Oppheving av forbod
Vedtekter for barnehagane
Lyngbrenning på Nupafjellet
Skuleruta 2018-2021
Formannskapsmøte
Helse og oppvekst
Helse og oppvekst
28.01.2016

04.02.16 Helse- og oppvekstutvalet

Innkalling og sakliste (335 kb)
Sak Ho-1/16 Skriv og meldingar (5.02 mb)
Sak Ho-2/16 Godkjenning reglement (5.16 mb)

<<< Tilbake

Møteplan 1. halvår 2017
Møta i Hovudutvala startar kl 16.00.
Onsdag 15. februar
Onsdag 29. mars
Onsdag 7. juni
Helse- og oppvekstutvalet, medlemmar og vara

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen