Siste 10 fra Sande
Grunder med ein forretningside ?
"Du skal itte trø i graset..." og ikkje kaste søppel der heller
No kjem feiaren
Arbeidet med avskjeringsgrøft på Sætre har starta opp
Kulturminneplanen 2015-2025 - Sande kommune
Tilbodet ved biblioteket
Oppretting og sikring av gravstøtter
Hamnearbeid i Gjerdsvika - Informasjon til innbyggjarane
Jonsokbål i Sande kommune
Kunngjeringar og høyringar
Kunngjeringar og høyringar
26.02.2016

Reguleringsplan Vågsneset - offentleg ettersyn


Sande formannskap har i møte den 16.2.2016,sak 15/16 vedteke eit framlegg til reguleringsplan Vågsneset m/føresegner.

Planframlegget vert utlagt til offenteleg ettersyn i tidsromet 1.mars til 12.april 2016.
Her finn du planframlegg m/føresegner og utskrift av formannskapet sitt vedtak.

Papirutgåve kan ein få ved å vende seg til Sande kommune.

Frist for merknader er 12.04.2016.

Merknader vert å sende Sande kommune, Rådhuset, 6084 Larsnes, eller til
sande.kommune@sande-mr.kommune.no


eller ein brukar det elektroniske skjemaet
Offentleg høyring -høyringssvar


F-sak 15- 16 Reguleringsplan Vågsneset.pdf (324 kb)
Kart.pdf (522 kb)
Planomtale Reguleringsplan Vågsneset, Gurskebotn.pdf (8.11 mb)
Reguleringsføresegner, Reguleringsplan Vågsneset.pdf (832 kb)
Vedlegg til planomtale (10.76 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Send ditt høyringssvar her

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen