Siste 10 fra Sande
Jonsokbål i Sande kommune
Oppheving av vatningsforbod
Forbod mot bålbrenning
NAV Sande- stengt onsdag 20.juni
Superfredag 15.juni - Blir du med på Aktivitetsdag på Øya ?
Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring
Kommunestyret
Helsetenester i heimen (heimesjukepleie)
Praktisk bistand – daglege gjeremål (Heimehjelp)
Kunngjeringar og høyringar
Kunngjeringar og høyringar
11.06.2018

Det kan bli nytt hyttefelt på Gota i Gjerdsvika - offentleg høyring


Sande formannskap har i møte den 24.4.2018,sak 36/18,vedteke eit framlegg til reguleringsplan Gota Hyttefelt i Gjerdsvika.
Planframlegget gjeld eit areal på om lag 5 dekar mellom fylkesvegen og sjøen på gnr.2 bnr.2 og er tenkt nytta til 6 hyttetomter med tilhøyrande tilkomstveg og parkeringsplass.

Planframlegg og tilhøyrande saksdokument vert med dette lagt til offentleg ettersyn.

Merknader til planframlegget kan sendast til
Sande Kommune
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes,

eller til

postmottak@sande-mr.kommune.no

postmottak@sande-mr.kommune.no


Du kan også sende innspel på

Gi ditt høyringssvar herFrist for innspel: 25.07.2018
Sande Formannskap, sak F-36-18.PDF (231 kb)
Planomtale dat 21.3.2018.PDF (15.01 mb)
Reguleringsplan dat 20.03.18 m. føresegner.PDF (1.01 mb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Send ditt høyringssvar her

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen