Siste 10 fra Sande
Vil du vere bøsseberar?
Vil du prøve deg som brannmann? Interessert i ambulansetenesta?
Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter
Pårørandeskule for deg som har omsorg for nokon med demens
Kommunestyremøte 18.september
På jakt etter ny jobb?
Grûnderkurs - Starte bedrift, skal - skal ikkje?
Vil du vere med i ungdomsrådet i Sande?
Feil på gatelys?
Kunngjeringar og høyringar
Kunngjeringar og høyringar
13.09.2018

Ruteendringsprosessen 2019 - ferje og bussruter


Møre og Romsdal fylkeskommune har kome med varsel om å sette i gong ein prosess der ein reduserer drifta på kollektivtrafikken.
Sande kommune har no motteke forslag til endringar og bed om innspel på desse.

Det er kort svarfrist.

Vi bed om tilbakemeldingar snarast og seinast 25.september.


Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune
Vedlagt finn du forslag til nye avgangstider på rute 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy og rute 02 Årvika-Koparneset.

Endra rutetider er merka med raudt og på rute 01 har ein tilpassa rutetidene så godt som det let seg gjere opp mot bussavgangene til/fra Larsnes og skravert desse med gul farge der det passar med busskorrespondansen.

I tillegg er det aktuelt å endre og legge ned ein del ruter for buss. Dette er avgangar med få reisande og det vil ikkje gå ut over arbeidsreisande, seier Møre og Romsdal fylkeskommune.

Du finn desse forslaga i vedlegget nedanfor.

Minner om den korte svarfristen!


Forslag til endra ferjeruter.pdf (832 kb)
Oversikt på bussruter som blir endra eller fjerna.pdf (351 kb)

<<< Tilbake

SANDE KOMMUNE
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes
Telefon : 70026700
Telefax : 70026701
Kommunenr: 1514
Org.nr: 822 534 422
Bank: 3906.07.50061
Opningstider: 09.30-14.00

Send e-post
Send ditt høyringssvar her

Lukk

Sjå musikkvideoen "Home"

Sjå Sandefilmen